Boultali Bazar (Karpara Bazar) - Bangladesh Krishi Bank