Shuddachar 1st quarter (Sherpur) - Bangladesh Krishi Bank