CL-1/269: Regarding Loan Classification. - Bangladesh Krishi Bank