Joining letter of Sheikh Mahmood Kamal, Md. Shamsur Rahman, Md. Habib Ullah, GM. - Bangladesh Krishi Bank