LCD-111: Regarding Loan Classification. - Bangladesh Krishi Bank