LCD: 119- Regarding Loan Classification. - Bangladesh Krishi Bank