LCD-273: Regarding Loan Classification. - Bangladesh Krishi Bank