LCD-229: Regarding Loan Classification. - Bangladesh Krishi Bank