LCD-235: Regarding Loan Classification. - Bangladesh Krishi Bank