LCD-73: Regarding Loan Classification. - Bangladesh Krishi Bank