Regarding CL, WCL-1, WCL-2 Report. - Bangladesh Krishi Bank