Regarding Income Tax regulation No: 52(R)(1). - Bangladesh Krishi Bank